Techum/Zuidlanden

Terug naar projecten

In opdracht van Gem de Zuidlanden hebben we het Buthus te Techum woonrijp gemaakt.
De bestaande verhardingen van puin,asfalt en stenen zijn opgebroken en afgevoerd.
De zandbanen zijn geprofileerd en de rijbanen en parkeervakken zijn machinaal aangebracht.