Straatwerk Oosterwolde

Terug naar projecten

Mei 2011 zijn we gestart met het straatwerk te Oosterwolde.
DVJ uit Joure is hoofdaannemer.
Na het vervangen van de rioleringen worden de straten op nieuw ingericht.
Het werk loopt door tot voorjaar 2012