Roderveld

Terug naar projecten

Momenteel zijn we bezig met het bouwrijp maken van Roderveld fase 1 te Nieuw Roden.
Met de shovel egaliseren wij de puinbanen.Fijn profileren doen we met de levelbak.
Vervolgens brengen we de kantopsluitingen aan bestaande uit banden 13/15/25.
Daarna stellen we de kolken +/- 80 stuks.
Hierna worden de bouwwegen machinaal bestraat.