Plein Oldehoofsterkerkhof

Terug naar projecten

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben we in 2007 het plein rondom de Oldehove te Leeuwarden heringericht.
Op het midden terrein zijn fonteinen met sproeiers en een inwendige blauwe verlichting aangebracht.
De 124 natuursteenplaten zijn in de vorm van de oude kerk verwerkt.Tevens zijn er rondom het plein 35 nieuwe bomen geplant in speciaal aangebracht bomengranulaat.