Herinrichten dorpskern Nijland

Terug naar projecten

Momenteel zijn we de dorpskern van Nijland aan het (her)straten.
Het asfalt van de toegangswegen wordt opgebroken en afgevoerd.
Hierna worden machinaal nieuwe dikformaten in keperverband aangebracht.
Langs de banden komt een rabatstrook in halfsteensverband.
De oude dorpskern wordt "onder de hamer"herstraat.